Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

21:32
5738 2e88
Reposted fromapatia apatia vialetshavesex letshavesex
21:31
7382 c141 500

dromik:

Clement Balavoine photography.

Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
21:04
16:36
1883 eea1
15:42
Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kaleką.
— Żulczyk
Reposted fromfragola fragola viawaniliowaa waniliowaa
15:38
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viawaniliowaa waniliowaa
15:35
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawaniliowaa waniliowaa
15:33
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromwynne wynne viawaniliowaa waniliowaa
15:32
4835 60da
Reposted fromrozaliee rozaliee viawaniliowaa waniliowaa
15:30
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
15:28
15:26
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viawaniliowaa waniliowaa
15:26
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted fromtomowa tomowa viawaniliowaa waniliowaa
15:25
Rozbudziłeś we mnie marzenia, których nie miałeś zamiaru spełnić. I to jest najgorsze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawaniliowaa waniliowaa
15:24
4873 9e93
Reposted fromiamstrong iamstrong viawaniliowaa waniliowaa
15:24
15:22
Dziś wiem i rozumie, że trudne momenty, które dostajemy od życia są nam potrzebne. Dzięki nim możemy się ocknąć, sprawdzić, co dla nas istotne, a przede wszystkim przekonać się, jak bardzo silni jesteśmy. Z reguły jesteśmy mocniejsi, niż nam się wydaje.
— Kamila Rowińska
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawaniliowaa waniliowaa
15:22

[...] ta osoba, z którą będziesz musi się bać tego, że może cię stracić.

My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec.

— musi.

July 20 2014

11:59
7401 4f2d
11:59
7395 b67d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl